Witamy na naszej stronie!

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
ul. Młynarska 7 lok. 36
01-205 WARSZAWA
E-mail:
wtd_biuro@wtd-mor.waw.pl
Tel. 22 632-62-44, tel./fax 22 632-24-01, kom. 600 078 986,
NIP 527-10-46-063, Regon - 001108544
KRS 0000026361
Nr konta: PKO BP SA V Oddział W-wa 97 1020 1055 0000 9302 0015 8220

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności reaktywowane zostało w 1983 roku przez spadkobierców-kontynuatorów idei przedwojennego WTD. Towarzystwo kierując się chrześcijańską zasadą miłości bliźniego, ma na celu niesienie pomocy w zaspakajaniu potrzeb materialnych i niematerialnych, a także wykształcenie w społeczności wrażliwości na potrzeby innych ludzi, poprzez właściwe pojmowanie idei miłosierdzia, wzajemności, pracy i pokoju. Działania swoje skierowało ku ludziom biednym, chorym i potrzebującym udzielając im pomocy charytatywnej.

Czytaj więcej...

Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny

Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności

Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności położony jest w pięknej okolicy, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, około 30 km od Warszawy. Ośrodek powstał w 1987r. Przez lata pracy z pacjentami w MOR wypracowano własny styl pracy opierając się na terapii metodą społeczności terapeutycznej.

Czytaj więcej...