Certyfikat

Warszawskiego Towarzystwa DobroczynnościPolityką jakości Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności jest niesienie pomocy ludziom potrzebującym, biednym i chorym, w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia. Politykę jakości realizujemy w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu Bielany i w Punkcie Interwencyjno - Konsultacyjnym WTD w Warszawie przez prowadzenie programów rehabilitacyjno - leczniczych i readaptacyjnych dla pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz realizację postrehabilitacji i programów edukacyjnych w zakresie uzależnień.

W naszych działaniach kierujemy się zasadami:

  • miłości bliźniego;
  • poszanowania wszystkich ludzi, niezależnie od ich statusu społecznego, zdrowotnego i socjalnego;
  • spełnianie wymagań stawianych usługom realizowanym w jednostkach Towarzystwa;
  • indywidualnego podejścia do każdego chorego człowieka;
  • stosowania metod leczniczych opartych na społeczności terapeutycznej.

W swojej działalności wykorzystujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN - EN ISO 9001:2009, którego skuteczność jest stale doskonalona przez wszystkie osoby realizujące zadania Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Wyznacznikiem naszych działań jest sentencja Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego:

"Choćbyś przegrał całe życie - zbierz się, zgarnij, dźwignij od nowa".