Archiwum programów

Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności

2018
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
Umowa nr 07R-1-00239-04-01-2011-2017/18: Świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Zadania publiczne realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywaniu Problemów Hazardowych,
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia.
Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (02.01.2018- 31.12.2018).
Program terapeutyczny z zakresu uzależnień behawioralnych adresowany do pacjentów MOR WTD, ich bliskich i rodzin (02.01.2018- 31.12.2018).
Programy finansowane przez Urząd m. st. Warszawy
Umowa nr PS/B/VI/1/5/46/2018-2020: Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych.
2015-2017
Programy finansowane przez Urząd m. st. Warszawy
Umowa z dn. 23.03.2015, nr PS/B/VI/1/5/62/2015-2017: Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych - 150 000,00 zł.

Spotkania indywidualne z terapeutą mieszkańców, ich rodzin i bliskich
I, II, III czwartek miesiąca - godz. 18.00-20.00

Spotkania grupowe
Trzeci piątek miesiąca - godz. 18.00-20.00
2017
Programy finansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Umowa nr 62/W/L/2017: Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych - 22 000,00zł.
Programy finansowane przez Ministerstwo Zdrowia
Umowa nr 172/HE/2017: Program terapeutyczny z zakresu uzależnień behawioralnych adresowany do pacjentów MOR WTD, ich bliskich i rodzin (03.07.2017-31.12.2017).
2015
Programy finansowane przez Ministerstwo Zdrowia
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków funduszu rozwiązywania problemów hazardowych będących w dyspozycji ministra zdrowia w 2015r.

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin
Umowa z NFZ nr 07R-1-00239-04-01-2011-2016/15: Świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych - 1 224 681,00 zł.
Zadanie publiczne "Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzaleźnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin" współfinansowane ze środków Funduszu Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia (03.08.2015-31.12.2015) - 30 000,00 zł.
Programy finansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Umowa z dn. 02.01.2015, nr 127W/R/2015: Program wspierający leczenie substytucyjne w MOR WTD - 11 200,00 zł
Umowa z dn. 02.01.2015, nr 127W/R/2015: Program wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymujących abstynencję - 20 000,00 zł.

Wykaz Programów  realizowanych przez WTD w 2014 roku:

Lp

Tytuł projektu

Termin realizacji

Krótka charakterystyka projektu

Źródło finansowania

1.

Program merytoryczny MOR WTD

01.01.-31.12.2014

podstawowy program MOR

NFZ

2.

Krótkoterminowe leczenie substytucyjne metadonem lub sububokson wraz z intensywną psychoterapią w warunkach stacjonarnego ośrodka rehabilitacyjnego dla osób uzależnionych od opiatów

01.01.-31.12.2014

leczenie substytucyjne połączone z intensywną psychoterapią w warunkach stacjonarnego ośrodka rehabilitacyjnego dla osób uzależnionych od opiatów

NFZ

 

3.

Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych

01.02.2012 -31.12.2014

Prowadzenie mieszkania readaptacyjnego

Urząd m.st. Warszawy

 
Powrót do aktualnych programów