Programy

Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności

2019
Program współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Program terapeutyczny z zakresu uzależnień behawioralnych adresowany do pacjentów MOR WTD, ich bliskich i rodzin (01.07.2019 - 31.12.2019).
Miejsce realizacji: Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny WTD ul. Działkowa 13, Kazuń Bielany
Programy finansowane przez Urząd m. st. Warszawy
Umowa nr PS/B/VI/1/5/46/2018-2020: Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych.Archiwum programów