Katarzyna Puławska – Popielarz

kierownik ośrodka, specjalista psychoterapii uzależnień

Michał Paszyński

zastępca kierownika, specjalista psychoterapii uzależnień

Regina Tymińska

specjalista psychoterapii uzależnień

Artur Apostolowicz

specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji

Maria Szwarczewska

specjalista psychoterapii uzależnień

Antoni Rosochacki

terapeuta uzależnień

Marek Wiernicki

instruktor psychoterapii uzależnień

Agnieszka Konarska-Trojanowska

specjalista psychoterapii uzależnień

Piotr Budziak

pielęgniarz

Małgorzata Turlej

terapeuta uzależnień, psycholog