Katarzyna Puławska – Popielarz

kierownik ośrodka, specjalista psychoterapii uzależnień

Michał Paszyński

zastępca kierownika, specjalista psychoterapii uzależnień

Regina Tymińska

specjalista psychoterapii uzależnień

Artur Apostolowicz

specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji

Maria Szwarczewska

specjalista psychoterapii uzależnień

Ernest Chalot

specjalista psychoterapii uzależnień

Marek Wiernicki

instruktor psychoterapii uzależnień

Elżbieta Grabarczyk-Ponimasz

specjalista psychoterapii uzależnień

Piotr Budziak

pielęgniarz