Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności 
ul. Młynarska 7 lok. 36
01-205 WARSZAWA

e-mail: wtd_biuro@wtd-mor.waw.pl
e-mail: wtd_biuro@op.pl

kom: 600 078 986
tel: 22 632 62 44
tel/fax: 22 632 24 01

NIP 527-10-46-063,
Regon – 001108544
KRS 0000026361

Nr konta: PKO BP SA Oddział 24 w Warszawie
97 1020 1055 0000 9302 0015 8220 

Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności
KAZUŃ BIELANY, ul. Działkowa 13, 05-152 Czosnów
Nr księgi rejestrowej: 000000007578, oznaczenie organu: W-14

e-mail: mor288@wp.pl
e-mail: wtd_biuro@wtd-mor.waw.pl

kom: 600 078 987
tel: 22 794 02 97
fax: 22 632 24 01

Kierownik MOR: Katarzyna Puławska – Popielarz
kom: 600 066 958

Dział Farmacji Szpitalnej 
tel: 22 794 02 97 
e-mail: farmacjamor@wtd-mor.waw.pl
Kierownik działu: Ewa Twarkiewicz

Zapytania o miejsce w Ośrodku i wpis na listę oczekujących można dokonywać telefonicznie od 8.00 do 15.00 pod nr telefonu 600 078 987