Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności położony jest w pięknej okolicy, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, około 30 km od Warszawy. Ośrodek powstał w 1987r. Przez lata pracy z pacjentami w MOR wypracowano własny styl pracy opierając się na terapii metodą społeczności terapeutycznej. W zależności jak zmienia się „scena narkotyczna” w Polsce, tak zmieniają się programy realizowane w MOR. Modyfikacje programowe wynikają przede wszystkim z indywidualnego podejścia do pacjenta.

Ośrodek dysponuje 30 miejscami i przeznaczony jest dla osób dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Oferta MOR zawsze odpowiadała na zapotrzebowanie społeczne (osoby uzależnione). Na początku lat 90 tych MOR poszerzył ofertę przygotowując specjalny program i miejsca pobytu pacjentom z głęboką immunosupresją. Aktualnie jako jedyny w Polsce Ośrodek przyjmuje pacjentów do wysoko progowego programu substytucyjnego. Program ten zakłada powolne redukowanie dawki substytutu w oparciu o terapię uzależnienia metodą społeczności terapeutycznej. Różne typy uzależnień, coraz gorszy stan somatyczny, psychiczny oraz coraz trudniejsza sytuacja psychospołeczna pacjentów, powodują, że wypracowane dotąd metody pracy mogą być nieskuteczne w odniesieniu do poszczególnych jednostek. Terapeuci starają się zatem na bieżąco dobierać takie strategie, które nie naruszając ideowych pryncypiów Ośrodka, stwarzają szansę na wyjście z nałogu tym, którzy z różnych względów nie mieszczą się w jego formalnych ramach. Są to decyzje dotyczące np. wcześniejszego niż przewiduje regulamin podjęcia aktywności zawodowej poza Ośrodkiem, czy zaniechania jej mimo wskazań programu terapeutycznego. W MOR pacjenci uczeni są odpowiedzialności za siebie innych, podejmowania dojrzałych decyzji, korzystania z wytworzonych mechanizmów samokontroli i samodyscypliny. Głównym celem stosowanej w MOR jest szeroko rozumiana pomoc wychowawcza i terapeutyczna, która w połączeniu z dużą motywacją podopiecznego doprowadzi do jego readaptacji społecznej. W ramach działalności Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacyjnego WTD w Kazuniu Bielanach stworzyliśmy warunki dla prowadzenia leczenia substytucyjnego jako programu „wysokoprogowego”. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego WTD, zgodnie z zapisem Art. 4, podpunkt 5, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.

Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności udziela świadczeń w ramach kontraktu z NFZ w zakresie leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

W 2011 roku wdrożyliśmy systemu HACCP, oraz uzyskaliśmy certyfikat zarządzania jakością w zakresie leczenia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2009.