MOR WTD dostało rekomendację jako ośrodka stażowego:

2024

Programy finansowane przez Urząd m. st. Warszawy

Umowa nr UMIA/PS/B/VI/1/5/20/2024-2026: Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych.

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

NFZ-07R-1-00239-04-01-2019-2023

2021

Programy finansowane przez Urząd m. st. Warszawy

Umowa nr UMIA/PS/B/VI/1/5/49/2021-23: Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych.

2019

Program współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Program terapeutyczny z zakresu uzależnień behawioralnych adresowany do pacjentów MOR WTD, ich bliskich i rodzin (01.07.2019 – 31.12.2019). Miejsce realizacji: Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny WTD ul. Działkowa 13, Kazuń Bielany

Programy finansowane przez Urząd m. st. Warszawy

Umowa nr PS/B/VI/1/5/46/2018-2020: Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych.

2018

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

Umowa nr 07R-1-00239-04-01-2011-2017/18: Świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Program współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Zadania publiczne realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywaniu Problemów Hazardowych, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.
Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (02.01.2018- 31.12.2018).
Program terapeutyczny z zakresu uzależnień behawioralnych adresowany do pacjentów MOR WTD, ich bliskich i rodzin (02.01.2018- 31.12.2018).

Programy finansowane przez Urząd m. st. Warszawy

Umowa nr PS/B/VI/1/5/46/2018-2020: Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych.

2015-2017

Programy finansowane przez Urząd m. st. Warszawy

Umowa z dn. 23.03.2015, nr PS/B/VI/1/5/62/2015-2017: Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych – 150 000,00 zł.
Spotkania indywidualne z terapeutą mieszkańców, ich rodzin i bliskich I, II, III czwartek miesiąca – godz. 18.00-20.00
Spotkania grupowe Trzeci piątek miesiąca – godz. 18.00-20.00

2017

Programy finansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Umowa nr 62/W/L/2017: Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych – 22 000,00zł.

Programy finansowane przez Ministerstwo Zdrowia

Umowa nr 172/HE/2017: Program terapeutyczny z zakresu uzależnień behawioralnych adresowany do pacjentów MOR WTD, ich bliskich i rodzin (03.07.2017-31.12.2017).

2015

Programy finansowane przez Ministerstwo Zdrowia

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków funduszu rozwiązywania problemów hazardowych będących w dyspozycji ministra zdrowia w 2015r.
Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.
Umowa z NFZ nr 07R-1-00239-04-01-2011-2016/15: Świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych – 1 224 681,00 zł.
Zadanie publiczne „Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzaleźnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin” współfinansowane ze środków Funduszu Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia (03.08.2015-31.12.2015) – 30 000,00 zł.

Programy finansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Umowa z dn. 02.01.2015, nr 127W/R/2015: Program wspierający leczenie substytucyjne w MOR WTD – 11 200,00 zł
Umowa z dn. 02.01.2015, nr 127W/R/2015: Program wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymujących abstynencję – 20 000,00 zł.

2014

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia

Program merytoryczny MOR WTD
Krótkoterminowe leczenie substytucyjne metadonem lub sububokson wraz z intensywną psychoterapią w warunkach stacjonarnego ośrodka rehabilitacyjnego dla osób uzależnionych od opiatów

Programy finansowane przez Urząd m. st. Warszawy

Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych.

2012