Prezes: Elżbieta Karina Steinbarth – Chmielewska

Wiceprezes: Katarzyna Ewa Puławska – Popielarz

Wiceprezes: Grażyna Cholewińska – Szymańska

Sekretarz Generalny: Danuta Elżbieta Gałusza

Skarbnik: Michał Jerzy Paszyński

Członek Zarządu: Regina Tymińska