Kadra

Młodzieżowego Oœrodka Rehabilitacyjnego

Katarzyna Puławska-Popielarz - kierownik oœrodka
Michał Paszyński - z-ca kierownika
Regina Tymińska - terapeutka
Anna Twierdziańska - terapeutka
Maria Szwarczewska - terapeutka
Dariusz Wasilko - terapeuta
Ernest Chalot - terapeuta
Marek Wiernicki - terapeuta
Marek Włodek - terapeuta
Piotr Budziak - pielęgniarz